Välkommen till Bleck o Plåtslagerimuseet i Gamla Linköping. Vi har öppet helgfria vardagar 10-14. Avsikten med museet är att visa hur ett hantverk bedrevs i äldre tid och åskådliggöra det hantverkskunnande som kännetecknat plåtslageriyrket genom alla tider. Vi har ett flertal tillverkade plåtarbeten till försäljning i vår butik men utför också plåtarbeten på beställning.

Välkommen till Bleck & Plåtslagerimuseet  
i Gamla Linköping
 

 Vi har öppet helgfria vardagar 10.00-14.00.  

Bleck och Plåtslagerimuseet Gamla Linköping

   Från september 2013 till siste januari 2018
   har 51204 besök gjorts på vår hemsida!