Välkommen till Bleck o Plåtslagerimuseet i Gamla Linköping. Vi har öppet helgfria vardagar 10-14. Avsikten med museet är att visa hur ett hantverk bedrevs i äldre tid och åskådliggöra det hantverkskunnande som kännetecknat plåtslageriyrket genom alla tider. Vi har ett flertal tillverkade plåtarbeten till försäljning i vår butik men utför också plåtarbeten på beställning.

AdventsljusVälkommen till Bleck & PlåtslagerimuseetAdventsljus 
i Gamla Linköping
 

 Vi har öppet helgfria vardagar 10.00-14.00.

 

Bleck och Plåtslagerimuseet Gamla Linköping

Visste du att plåtslageriyrket stammar från tiden då harneskmakare tillverkade kungarnas och adelsmännens rustningar.

När krigskonsten utvecklades och rustningarna inte längre förslog som skydd mot de moderna vapnen fick harneskmakarna söka sig andra utkomstmöjligheter. Det ”civila” plåtslageriyrket föddes och ett skrå inrättades 1607 i Arboga.


  Från september 2013 till siste november 2017
  har 48522 besök gjorts på vår hemsida!