loader

Vindsloken anno 1623

vindsloken
Nydesign Axel Beckman

Lite historik bakom inteckningspriset ”Vindslokens” tillkomst

Stiftelsen Plåtslagaryrkets Fond bildades på initiativ från byggnadsingenjören Axel Beckman den 24 oktober 1986. Ändamålet för Stiftelsen var att öka intresset för plåt och att göra yrket mera populärt. Även att stödja åtgärder för ny teknik och bevara kulturella traditioner samt en god arbetsmiljö ingick i Stiftelsens uppgifter.

Den första åtgärden blev att planera för en riksomfattande tävling i plåtslageri, vilket Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, och Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet inte var svåra att övertala att delta i och prova idén med en tävling. Branschens yrkesnämnd fick uppdraget av branschparterna att anordna de årliga tävlingarna.
Till den första tävlingen hade Stiftelsen skänkt ett inteckningspris ”Vindsloken” där årliga vinnare och deras skolor i framtiden skulle få sitt namn ingraverat.

Tävlingarna har gett plåtslagaryrket fin reklam och uppmärksammats i både press, radio och TV. Den första tävlingen, som avhölls i Blå Hallen i Stadshuset i Stockholm, blev en klar succé. Tävlingen har därefter fortsatt årligen från 1986 t o m 2008 där Stiftelsen varit medarrangör.

Flera yrkesgrupper har tagit efter och i dag tävlas det i alla tänkbara yrkesområden.

Efter 2008 års tävling upphörde samarbetet på initiativ från Yrkesnämnden, som då tog nya principbeslut om utformningen av arrangemangen kring tävlingarna.

Stiftelsen beslutade då att upphöra med inteckningar i ”Vindsloken”, prispengar och medaljer.

Stiftelsens styrelse har numera deponerat ”Vindsloken” hos Plåtslagerimuseet i Gamla Linköping, där den kan beskådas och bevaras för framtiden som ett historiskt föremål.

SM vinnare i plåtslageri med intäckning i Vindsloken