loader

Plåtslageriyrkets historia

Plåtslageriyrket har gamla anor, och kommer ursprungligen från de harneskmakare som tillverkade kungarnas och adelsmännens rustningar. När dessa persedlar inte längre kunde skydda sin bärare från skador fick harneskmakarna söka sig nya utkomstmöjligheter.

Den 5 januari 1607 fick Arboga stads sitt privilegiebrev av kung Karl IX, och det första plåtslagarskrået var därmed instiftat. Den första förordning som gäller Linköpings harneskmakare och plåtslagare är utfärdad den 25 maj 1665, och är avfattad på både tyska och svenska, då många tyska yrkesmän då fanns i Sverige. Det talas tidigt om tvister mellan harneskmakare, plåtslagare, koppar-och mässingsslagare, bly och-koppartäckare etc. Kopparslagarna gick tidigt sin egen väg, och har inte haft mycket att göra med plåtslageriyrket, och föregångarna till de nuvarande plåtslagarna blev de som kom att arbeta med det som tidigare var uppdelat på flera yrken. Från början kallades all tunnplåt för bleck, och fanns i två varianter, den “svarta”, och den “vita”, som var belagd med tenn, och lämpade sig för såväl husgeråd som t.ex. taktäckning m.m.

Genom industrialiseringen upphörde bleckslagarnas möjligheter att utöva sitt yrke, och de som blev kvar var plåtslagarna. När den galvaniserade plåten kom, var det den som huvudsakligen användes. Till “finare” byggnader användes kopparplåt. Den första plåtslagare som förekommer i stadens handlingar är Erik Fernström, bosatt i S:t Lars kvarter nummer 38, som den 27 mars 1765 avlade borgareden. I den verkstad som här har återskapats, genom initiativ av Mellansvenska Plåtslageriers Förening, Svenska Bleck och Plåtslagareförbundet distrikt 4 och Friluftsmuseet Gamla Linköping, kommer maskiner och verktyg till största delen från Berhard Lindgrens Plåtslageri i Bengtsfors, vars son Gösta Lindgren skänkt detta till museet. De flesta maskiner är från 1930-talet, men är fortfarande fullt brukbara. Verkstadsytan är enligt uppgift ungefär lika stor som Lindgrens verkstad, men placeringen av inredningen kan av förklarliga skäl inte bli alldeles lika. Avsikten med museet och verkstaden är att visa hur ett hantverk bedrevs i äldre tid, och genom tillverkning efter gamla modeller, försöka visa en del av det hantverkskunnande som våra föregångare i yrket visade. För den som är intresserad finns en del av produkterna till försäljning.